Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy oldalunkon a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkat, ami IDE kattintva elérhető.

Termékek Menü
   
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek hatálya Szolgáltató weblapján (http://blue-hasznaltirodabutor.hu) megkötött szerződésekre és egyéb jogviszonyokra terjed ki.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Blue Business Interior Kft.

A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe, panaszkezelés helye: rendeles@blue.hu

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-684364

Adószáma: 11940797-2-41

Telefonszáma: 36 1 465 8060

A szerződéskötés és a jogviszony során alkalmazott nyelv: magyar

 

 1. Alapvető rendelkezések:
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint – amennyiben a vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, úgy - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vásárló abban az esetben minősül fogyasztónak, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen Szabályzat 2020. március 1-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a vonatkozó szabályzatokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A weblapon a Felhasználó vásárlást csak és kizárólag regisztrációt követően kezdeményezhet. A regisztráció során a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában leírt adatok megadása kötelező, a megadott adatokat a Szolgáltató a Tájékoztatóban leírt módon kezeli. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában a Szolgáltató a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatását nyújtani nem tudja.

 

Regisztrációt követően a Felhasználó a megadott adatait a személyes fiókjában kezelheti, az alábbi menükben:

 

Fiókom

Rendeléseim

Hírlevél

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során, illetve a személyes fiókban megadott adatok módosítása során saját felelősségére jár el és szavatolja az ott megadott adatok helyességét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy tévesen megadott adatokért, valamint saját hozzáférésének és jelszavának más harmadik személy részére történő átadása, hozzáférhetővé tétele, vagy a hozzáférés és jelszó más személyek általi jogos vagy jogosulatlan használata miatt keletkezett károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 1. A megjelenített termékek online vagy személyesen a Szolgáltató mindenkori raktárában rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt adókat és az áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 1. A webshopban Szolgáltató csak és kizárólag használt bútorokat értékesít, ennek megfelelően a termékeken kisebb hibák, hiányosságok találhatóak. A Szolgáltató az adott termék esetén részletesen feltünteti a termék nevét, elérhetőségét, az elérhető darabszámot, a termék leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, valamint vásárlás esetén külön soron tájékoztatja a vevőt az elért kedvezmények összegéről. A teljes vételár minden esetben a végső ár összegét tartalmazza, szállítási díj nélkül.

 

 1. Rendelés menete és a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések

 

 1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást.

 

 1. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, és a termékek darabszámát beállítja. Amennyiben a termékből a megvásárolni kívánt mennyiség nem áll rendelkezésre, úgy az elérhető maximális mennyiségszám kerül beállításra.

 

Amennyiben az adott termék nem elérhető, vagy a szükséges darabszám nem áll a Szolgáltató készletén rendelkezésre, úgy a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az igényelt darabszám és az email címe magadásával értesítés kérjen a „Beérkezés Értesítés” gombra kattintva. Ebben az esetben, amennyiben a Szolgáltató ismét elérhetővé teszi az adott terméket, úgy a Felhasználó automatikus értesítést kap azzal, hogy a termék készletre vételéről szóló értesítés elmaradása miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva, illetve az ott megjelölt valamennyi paramétert módosíthatja (a termék mennyisége, a terméket törölheti, új termékeket helyezhet a kosárba, stb.). A kosár – kilépéstől függetlenül - tartalmazza az összes oda behelyezett, vagyis megvásárolni kívánt terméket, amennyiben a kosár tartalmát a Felhasználó változtatni kívánja, úgy az egyes tételeket törölnie szükséges.

 

Amennyiben a Felhasználó a vásárlás megkezdését követően a vásárlást nem fejezi be, úgy a Szolgáltató 5 nap múlva automatikus tájékoztató e-mailt küld a Felhasználó részére, melyben tájékoztatja a kosár tartalmáról.

 

 1. Felhasználó, amennyiben az adott termékek megvásárlása mellett dönt, úgy a regisztrációkor megadott adatok mellett megadja a számlázási címet. A kiválasztott termékek megvásárlása kizárólag előrefizetéssel lehetséges, vagyis a Felhasználó köteles a megrendelésben megjelölt vételárat az ott megjelölt bankszámlaszámra átutalni. Amennyiben a vételár megfizetése határidőben nem történik meg, úgy a megrendelés 14 napon belül törlésre kerül, és a Szolgáltató az adott jogviszonytól eláll.

 

A megjelölt ár nem tartalmazza a termékek kiszállításának díját. A termékek alapesetben a Szolgáltató mindenkori raktárában, személyesen vehetők át, melynek címét a megrendelés folyamata során a Szolgáltató minden esetben külön feltűnteti. Amennyiben a Felhasználó kiszállítási szolgáltatást kíván igény bevenni, úgy kiszállítási szolgáltatást önállóan, saját szervezésében és költségére kell megszerveznie.

 

 1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján a termékek vételárához kapcsolódó összes költséget tartalmazza, ide nem értve a kiszállítás díját. A számlát a termék átvételekor adjuk át a Felhasználónak vagy az általa erre megbízott személynek. Felhasználó vagy az általa erre megbízott személy köteles a termékeket az elszállításkor megvizsgálni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termékeket megtekintett állapotban veszi meg.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap és a felek közötti jogviszony a visszaigazolás alapján jön létre, külön írásbeli szerződés megkötésre nem kerül. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak a Szolgáltató által e-mail-en történő visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy a Szolgáltató levele bármely informatikai megoldás miatt (pl.: spam-szűrés) nem válik elérhetővé a Felhasználó részére.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, minden munkanapon 9-16 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a nyitvatartási idő lejárta után történik, az azt követő első munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

 1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

 1. Amennyiben a felek közötti jogviszony bármely okból megszűnik és a Szolgáltatót ezen okra tekintettel visszafizetési kötelezettség terheli a Felhasználó részére, úgy a visszafizetési kötelezettség teljesítésére a 6-ik fejezet rendelkezései - értelemszerű alkalmazással - irányadóak.

 

 1. Elállás joga

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, amennyiben azt személyesen nem tekintette meg (vagyis a szállítást a más harmadik személy bevonásával intézi) az elszállítást vagy kiszállítást megelőzően. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webshopban értékesített termékek használt termékek, így megtekintés utáni vásárlás esetén nem lehet indoklás nélkül elállni a szerződéstől.  Az elállási minta-nyilatkozatot a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi a Szolgáltatótól előzetes megtekintés nélkül.

 

 1. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t a Szolgáltató részére.

 

 1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

 1. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 1. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, ide nem értve a szállítás díját is

 

 1. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

 

 1. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

 1. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

 1. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

 

 1. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, a jelen fejezet 1. pontja szerinti elállási nyilatkozat kitöltésével és megküldésével teheti meg a Szolgáltató részére küldött e-mail útján vagy postai úton írásban történő jelzéssel.

 

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 1. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 1. Szavatosság

 

 1. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a termékek - kivéve, ha "ÚJ" jelzés nem szerepel rajtuk - használt termékek. Erre tekintettel az adott termék vásárláskor már ismert, látható, illetve a Szolgáltató által közölt hibája miatt, amennyiben az a vásárláskor ismert vagy egyébként felismerhető volt, a Felhasználó nem élhet kifogással a termék ezen hibája miatt. Ezen okok miatt a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az olyan hibák tekintetében, amelyek már a vásárláskor szemmel láthatóan felismerhetőek voltak, elutasítsa a Felhasználó esetleges kifogását.

 

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó a felek közötti jogviszony létrejötte esetére megállapodnak, hogy a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján a kellékszavatossági igény benyújtásának ideje és ennek megfelelően a Felhasználó kellékszavatossági igényének elévülési ideje a teljesítés időpontjától számított egy év.

 

 1. A Felhasználó kellékszavatossági igénye esetén – sorrendben - kérheti elsősorban a termék javítását, illetve a cseréjét, másodsorban pedig árleszállításra tarthat igényt, vagy elállhat a szerződéstől, azzal, hogy használt termékek megvásárlására tekintettel a termék cseréje az akkor meglévő raktárkészlet függvényében biztosítható.

 

 1. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni.

 

 

 

 1. Jótállás

 

 1. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama fél év. A jótállási határidő a használt termék Felhasználó részére történő átadása napjával kezdődik.

 

 1. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen különösen arra tekintettel, hogy a Szolgáltató csak a rendelkezésére álló termékek értékesítésére vállal kötelezettséget, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta (tekintettel az előző bekezdésben leírtakra), e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést (amennyiben az lehetséges) – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

 1. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

 1. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 

 

 

 1. A szavatossági vagy jótállási igény esetén történő eljárás

 

 1. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 1. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 15 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

 

 1. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet a jogszabályokban meghatározott ideig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy visszavételt legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

 1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja vagy megküldi a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát a jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg 5 évig) megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és az alábbi békéltető testülethez is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 

Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.blue-hasznaltirodabutor.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

 

Budapest, 2020.03.01.

Használt bútort nem vásárolunk fel!
Raktárkészlet ellenőrző
Újdonságok
8.000 Ft 4.000 Ft